Prehľad ocenení

 • 2013: Medaila M. R. Štefánika, II. stupňa za presadzovanie humanitných tradícií odkazu boja za slobodu, Oslavy SNP Banská Bystrica
 • 2011: Zlaté pásmo, súťaž choreografií
 • 2009: Zlaté pásmo, súťaž ľudových hudieb
 • 2007: Cena Grand Prix S.Stračinu – Trnki
 • 2006: Zlaté pásmo, súťaž ženských speváckych skupín a ľudových hudieb
 • 2001: Strieborná medaila, festival Veľká Gorica
 • 2000: Cena za tanečnú interpretáciu, festival Dijon
 • 1993: Cena za programový blok, FF Východná
 • 1993: Bronzová reťaz s medailou, festival Dijon
 • 1988: Obhájenie kategórie A, Dolný Kubín
 • 1987: Čestné uznanie Slovenskej mierovej rady
 • 1986: Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu
 • 1985: Strieborná medaila FF Východná, Plaketa MK ČSR za ČSS 1985, Cena za programový blok, Horehronská jar V.ČSFFS Košice, Obhájenie kategórie A
 • 1984: Cena za choreografiu Priechodské podobenky, Cena ľudovej hudby J.Dubovca na FF Východná – Ponickí vrchári
 • 1983: Zlatá medaila Osvetového ústavu ,Plaketa Za rozvoj okresu B.Bystrica
 • 1983: Hlavná cesta Hroncov Myjava, Cena za programový blok na V.ČSFFS Košice
 • 1982: Obhájenie kategórie A – Podbrezová, Titul Vzorný kolektív ZUČ
 • 1982: Hlavná cena Hroncov za skladbu Ide jar – festival Senec
 • 1981: Strieborná reťaz s medailou, festival Dijon
 • 1981: l. miesto mužská spevácka skupina – Podbrezová,Utekáč
 • 1980: Laureát IV.ČSFFS Košice – blok Slávnosť ovčiarov na Mitra
 • 1979: Cena za vynikajúcu tanečnú interpretáciu, festival Szeged
 • 1979: Obhájenie kategórie A
 • 1978: Hlavná cena za choreografiu Hajdúch na Mitra – Podbrezová, Bratislava
 • 1978: Cena A. Zápotockého ÚRO , Pamätná medaila FF Východná, Modrá medaila za aktivitu v ZUČ,Uznanie III. stupňa ÚV UČSSP, plaketa Za rozvoj Stredoslovenského kraja
 • 1977: III.ČSFFS Košice – Cena za programový blok a Cena ľudovej hudbe za Čardáše z Vyšnej Slanej
 • 1977: l. miesto v súťaži FS Stredoslovenského kraja
 • 1975: Laureát FF Východná a Cena v súťaži komorných choreografií – Gemerské variácie
 • 1974: titul FS kategórie A
 • 1974: II.ČSFFS Poprad – Ceny za dramaturgiu, réžiu, choreografiu a interpretáciu tancov z Gemera
 • 1974: Strieborná medaila, festival Bagneux Paríž
 • 1973: Prvé ceny v súťažiach choreografií a ľudových hudieb – 8.HDST Heľpa

FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN

Korešpondenčná adresa

Klenová 14867/1
974 05 Banská Bystrica – Rakytovce

Cvičíme na adrese

Kapitulská 8, Banská Bystrica

PARTNERI

© 2024 Folklórny súbor Partizán | Vytvoril: RNDr. Miroslav Gecovič | Správca stránky: Mgr. Martin Halaj
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram