ŽSS Hronky

V rokoch 1978 – 1988 súčasťou súboru Partizán bola samostatná ženská spevácka skupina, ktorá v tom čase získala viaceré ocenenia na tvorivých súťažiach záujmovej umeleckej činnosti v Detve, Martine, Podbrezovej s programovými výstupmi Hôľne spevy zo Šumiaca, Jánske piesne z Poník, Priadky zo Slatinských Lazov a podieľali sa ako skupina a v rámci nej aj výborné sólistky Katarína Jakab – Rerichová, Dana Cútová – Farbiaková, Mária Mesíková, Anna Šimková, Mária Niklová – Rochovská , na tvorbe premiérových programoch súboru a ich uvedení na festivaloch v Heľpe a Detve i v osobitne pripravenom programe Balady a piesne ( 1976). Skupinu viedli Branislav Vargic a Cyril Pleško.

Skupina obnovila svoje pôsobenie v roku 2003 ako súčasť súboru Partizán a pravidelne sa stretáva na pôde Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici. Vyprofilovala svoje zloženie i repertoár a často spoluúčinkuje so seniormi, ale aj s juniormi súboru pri ich bežnom účinkovaní, ale aj na festivaloch v Heľpe, Braväcove, Badíne, na podujatiach MS akými je Deň matiek, Vianoce, Zvrchovanosť Slovenska, Ústava SR s piesňami z Liptova, Oravy, Považia, Horehronia, Gemera a Podpoľania. Skupinu vedie Anna Betáková.

FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN

Korešpondenčná adresa

Klenová 14867/1
974 05 Banská Bystrica – Rakytovce

Cvičíme na adrese

Kapitulská 8, Banská Bystrica

PARTNERI

© 2024 Folklórny súbor Partizán | Vytvoril: RNDr. Miroslav Gecovič | Správca stránky: Mgr. Martin Halaj
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram