Ďakujeme za Vašu priazeň a potlesk a tešíme sa na najbližšie stretnutia!
Folklórny súbor Partizán z príležitosti 65. výročia založenia súboru v dňoch 24. a 25. mája 2024 uviedol program POCTA PIESNI A TANCU. V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene sa uskutočnili tri predstavenia určené širšej verejnosti a generáciám spätými s týmto telesom. Súbor je známy i tým, že v ňom nachádza svoje miesto aj mnoho mladých talentovaných ľudí z Detvy, Hriňovej a obcí Podpoľania, najmä študentov stredných a vysokých škôl.

Umelecký vedúci a choreograf Igor Kovačovič súbor vedie a tvorí preň už dlhých 55 rokov, je aj zakladateľom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a čestným občanom mesta Detva. To, že patrí medzi uznávaných odborníkov na Slovensku, so širokým poznaním tradičnej kultúry a princípov scénickej tvorby, potvrdil aj týmto programom. Spolu s ním sa na programe významnou mierou podieľali najmä dcéry Martina Polóny Kovačovičová (produkcia) a Eva Gernicová (réžia), Miroslav Kapec (vedúci ľudovej hudby), Jana Boráková ml. (videoprojekcia) a ďalší, všetci aktívne pôsobiaci v súbore.

Presvedčivo a aj štýlovo interpretované piesne a tance z regiónov stredného Slovenska, najmä Horehronia, Podpoľania, Gemera, Liptova, Oravy a Kysúc v podaní muzikantov, spevákov, tanečníkov súboru dopĺňalo a pozdvihovalo sprievodné slovo Márie Palúchovej a Vladimíra Kyseľa. Súčasťou programu boli aj vizuálne prezentované výpovede ďalších sedemnástich osobností súboru a Slovenska o svojom vzťahu k tomuto kolektívu a dedičstvu predkov.

Premyslená dramaturgia, veľmi dobre zvládnutá réžia programu, vynikajúce interpretačné výkony, vyváženosť hudby, spevu, tanca, výtvarnej stránky a sprievodného slova spolu s dobrou gradáciou programu a kvalitným technickým zabezpečením vystúpenia priniesli zaslúženú odozvu a uznanie. POCTA PIESNI A TANCU v podaní tvorcov programu a jeho interpretov – všetkých zložiek folklórneho súboru Partizán, je skvelou ukážkou práce a prístupu k prezentovaným tradíciám.

Anna Ostrihoňová

Najbližšie vystúpenia

Folklórny súbor Partizán bol založený v roku 1958 skupinou mladých nadšencov a obdivovateľov ľudového umenia, ktorí sa rozhodli mať spoločné záujmy a zachovať tradície predkov. Pomenovanie súboru, ktoré sa mu dostalo pri jeho prvej prezentácii, zvýrazňuje spojenie tradícií minulosti s históriou Slovenského národného povstania, v blízkosti centra, ktorého súbor pôsobí.

Zameriava sa na umelecké stvárňovanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry regiónov stredného Slovenska, najmä Horehronia, Podpoľania, Gemera, Liptova, Oravy a Kysúc a vo svojom zájazdovom programe má programové čísla aj z iných folklórnych regiónov Slovenska.

Poslaním folklórneho súboru Partizán je od začiatku snaha byť dobrým reprezentantom slovenského ľudového umenia, mať svoj osobitný štýl a vlastnú tvár, zachovať čistotu folklórnych prejavov v ich samotnom umeleckom stvárnení. Ďalej vychovávať mladých ľudí k úcte k tradíciám slovenského ľudu, aby svojím ľudským a umeleckým profilom prispievali k obohacovaniu kultúrneho života národa.

Z počiatku skromného kolektívu sa postupne rozrástol na pomerne veľké spoločenstvo folkloristov a začlenil sa medzi popredné umelecké telesá v Slovenskej republike. Jeho folklórna tvorba sa hlavne zameriava na umelecké stvárňovanie tradičnej ľudovej kultúry regiónov stredného Slovenska, najmä Horehronia, Gemera a Podpoľania.

FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN

Korešpondenčná adresa

Klenová 14867/1
974 05 Banská Bystrica – Rakytovce

Cvičíme na adrese

Kapitulská 8, Banská Bystrica

PARTNERI

© 2024 Folklórny súbor Partizán | Vytvoril: RNDr. Miroslav Gecovič | Správca stránky: Mgr. Martin Halaj
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram