TV Relácie

 • Kapura – Hornogemerská zábava (2014)
 • Pieseň v srdci zrodená (1983, 1988)
 • Ide jar (1988)
 • Po bielom chodníku ideme na muziku (1987)
 • Zahraj mi muzika pekne (1986)7
 • Zrodenie dneška (1984)
 • Slávnosť ovčiarov na Mitra (1981)
 • Hrajte, že mi hrajte (1981, 1983, 1986, 1988, 1990)
 • Môj domov (1979)
 • Tance súboru Partizán (1978)
 • Partizán sa predstavuje (1973)