Ľudová hudba

Datuje svoj vznik do roku 1958, ako súčasť súboru, ale počas všetkých rokov pôsobila aj ako samostatné hudobné teleso s orientáciou na interpretáciu ľudovej hudby Podpoľania , Horehronia a Gemera. V rokoch 1958 – 1965 ľudovú hudbu postupne viedli predníci Tibor Adamovič, Ladislav Karvay a Pavol Baláž, spolu s cimbalistom Alexandrom Bučkom a ľudová hudba získala viaceré prvé ceny na súťažiach tvorivosti mládeže (STM). V rokoch 1970 – 1975 ľudovú hudbu viedli Ivan Zvarík a hudobný režisér SRo Gregor Roletzký a predníkmi boli Eva Komorová, Peter Rudzan a Štefan Molota.

Od roku 1975 sa stal vedúcim hudby a predníkom Juraj Dubovec . Pod jeho vedením ľudová hudba získala prvé miesto na krajskej prehliadke hudieb v Heľpe, Cenu FF Východná za skladbu Čardáše z Vyšnej Slanej , Cenu FF Východná za skladbu Ponickí vrchári, a do tohto obdobia sa datuje aj vznik ľudovej hudby Borievka pod vedením Rudolfa Veselovského a Igora Gašpara a účinkovanie hudby na hudobných festivaloch O Zlatú guľôčku v Utekáči a Hronsecká lipová ratolesť v Hronseku i účinkovanie na univerziádach v Sofii a Moskve . V rokoch 1989 – 1990 sú súborom krátko účinkovala hosťujúca ľudová hudba Juraja Pecníka. V rokoch 1990 – 1993 sa vytvorila mladá ľudová hudba s primášmi Petrom Takáčom a Janou Ambrózovou pod vedením Ruda Veselovského.. V roku 1993 došlo k návratu ľudovej hudby pod vedením Juraja Dubovca a Igora Gašpara, ktorá fungovala až do 40. výročia vzniku súboru v roku 1998.

Od roku 1998 nastúpila mladá generácia muzikantov pod vedením Danky Benčikovej s predníkom Jánom Očenášom a od roku 2003 vedenie hudby prevzal Miroslav Kapec a ľudová hudba pod jeho vedením získala v rokoch 2006 a 2009 Zlaté pásmo na súťažných prehliadkach Banskobystrického kraja a samostatne účinkuje v rámci folklórnych večerov v kolibe sv. Krištofa i v ďalších koncertoch ľudových hudieb v Banskej Bystrici. Pomenovanie ľudovej hudby bolo okrem Borievky vždy po predníkoch a tých muzikantoch, ktorí hudbu viedli Bučkovci, Karvajovci, Zvaríkovci, Molotovci, Dubovcovci, Gašparovci,, Pecníkovci, Očenášovci, Kapcovci. Korepetítormi súboru počas jeho histórie boli: cimbalista Alexander Bučko, akordeonisti Milan Slobodník, Peter Solárik, Ján Petrov, Pavol Lichý, Peter Homola, Michal Svetlík, Igor Svetlík.

FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN

Korešpondenčná adresa

Klenová 14867/1
974 05 Banská Bystrica – Rakytovce

Cvičíme na adrese

Kapitulská 8, Banská Bystrica

PARTNERI

© 2024 Folklórny súbor Partizán | Vytvoril: RNDr. Miroslav Gecovič | Správca stránky: Mgr. Martin Halaj
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram