Ponuka

FS PARTIZÁN Vám ponúka tieto programy:

  • Celovečerný program spevu, hudby a tanca do 120 min (počet účinkujúcich 35 – 48)
  • Komorný scénický program – 60 až 80 min (počet účinkujúcich 30 – 35)
  • Program seniorov súboru – 30 min (počet účinkujúcich do 35)
  • Program mužskej speváckej skupiny HOREHRONCI – cca 20 min (počet účinkujúcich 8 – 12)
  • Program ženskej speváckej skupiny HRONKY – cca 20 min (počet účinkujúcich 6 – 12)
  • Program Ľudovej hudby Mira Kapca so sólistami a inštrumentalistami – cca 30 min (počet účinkujúcich 6 – 8)

Podmienky objednávky:

  • Úhrada cestovných nákladov primeraným dopravným prostriedkom
  • Poskytnutie občerstvenia (resp. stravy) účinkujúcim
  • Honorár na krytie mzdových nákladov pre členov hudby, moderátorov, amortizácie krojov a nástrojov a prevádzkových nákladov
  • V prípade požiadavky programu na viac dní, zabezpečenie ubytovania

Ceny sú stanovené vzájomnou dohodou zmluvných strán na základe predpokladaných výdavkov súboru. V prípade záujmu o vystúpenie folklórneho súboru Partizán nás kontaktujte na telefónnych číslach, prípadne emailových adresách uvedených v kontaktoch na našej internetovej stránke. K dispozícii sú aj propagačné materiály súboru (bulletin, plagát, program, CD nosiče).

Kontakt